DỰ ÁN

Sân bay Quốc Tế Long Thành hawee

Thời gian: 08/2023
Địa điểm: Bình Sơn, Long Thành, Đồng Nai
Hạng Mục thi công:

Hệ thống cơ điện