Tin nội bộ

Tin nội bộ

Một ngày làm việc của kỹ sư QC trên công trường Wyndham Dragon Hotel

28.06.2022

1 ngay-01

1 ngay-02

1 ngay-03

1 ngay-04

1 ngay-05

1 ngay-06

1 ngay-07

1 ngay-08

1 ngay-09

1 ngay-10

1 ngay-11

1 ngay-12

13 (1)

14

1 ngay-15

1 ngay-16

1 ngay-17

1 ngay-18

1 ngay-19

1 ngay-20

1 ngay-21

1 ngay-22

1 ngay-23