DỰ ÁN

The Metropole Thu thiem hawee

Tổng thầu/ chủ đầu tư: Công ty CP Quốc Lộc Phát
Thời gian: 12 month
Địa điểm: khu đô thị mới Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức, TP.HCM
Hạng Mục thi công:

Supply and installation:

- Power system

- Electric light system

- Water supply and drainage system

- HVAC system

 

Giá trị dự án: 600 billion VND