Project

Featured projects hawee

Mandarin Garden

Area N03, Southeast urban area Tran Duy Hung, Hoang Minh Giam, Hanoi

Shilla Stay Resort

Dien Ngoc Ward, Dien Ban Town, Quang Nam

Tan A Hung Yen Factory

Km 6, National Road No. 39, Yen My Dist., Hung Yen

Risemount Apartment Da Nang

Nhu Nguyet - Bach Dang Str., Thuan Phuoc district, Da Nang