Project

TYPICAL PROJECTS hawee

Wyndham Ocean Dragon Hai Phong

Đồ Sơn, Hải Phòng

The Metropole Thu thiem

khu đô thị mới Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức, TP.HCM

Sun Villas Onsen Quang Hanh

Quang Hanh, Cam Pha, Quang Minh

Masteri Centrepoint

Vinhomes Grand Park urban area, Long Thanh My, District 9, Ho Chi Minh City

Soho Residence

100 Co Giang Street, Co Giang Ward, District 1, Ho Chi Minh City

Discovery Complex

302 Cau Giay, Cau Giay District, Hanoi