Thư viện

GIỚI THIỆU HAWEE GROUP - 2021

Hawee hợp tác cùng dự án Shilla Monogram

MỘT NGÀY CỦA KỸ THUẬT VIÊN HAWEE

Huấn luyện An toàn toàn Lao động tại Hawee Group

Đội ngũ nhân sự Hawee được đào tạo thường xuyên để cập nhật công nghệ/ xu hướng/ tiêu chuẩn mới .