THƯ VIỆN

Đánh giá chất lượng dự án Đồi Rồng

Áp dụng công nghệ BIM tại dự án Shilla Stay Resort

Hawee M&E Thi công hệ thống cơ điện tại dự án Mandarin

Giới thiệu Hawee Group

Hawee hợp tác cùng dự án Shilla Monogram

Một ngày của kỹ thuật viên Hawee

Huấn luyện An toàn toàn Lao động tại Hawee Group

Đội ngũ nhân sự Hawee được đào tạo thường xuyên để cập nhật công nghệ/ xu hướng/ tiêu chuẩn mới .