Tin tức

Hawee tiếp tục lọt Top 5 nhà thầu cơ địên Việt Nam uy tín năm 2022

Công tỷ Cổ phần Hawee Cơ địên đã tiếp tục được xướng tên trong bảng xếp hạng Top 5 nhà thầu Cơ địên Việt Nam uy tín năm 2022 với số đỉêm khảo sát cao nhất từ đánh giá của các đơn vị cùng ngành

HAWEE M&E VÀ TOENEC NHẬT BẢN KÝ KẾT HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC VÀ ĐẦU TƯ

Sáng ngày 31/3/2022, Lễ ký kết hợp tác chiến lược và đầu tư giữa Công Ty cổ phần Hawee Cơ điện ( Hawee M&E) và Công ty Toenec Nhật Bản ( TOENEC) theo hình thức trực tuyến đã diễn ra thành công, chính thức ghi dấu mối quan hệ giữa hai bên trở nên mật thiết trên hành trình chinh phục thị trường quốc tế.