Dịch vụ M&E

Dịch vụ M&E

12-2019 18

THI CÔNG

Hawee M&E sở hữu chuỗi cung ứng hoàn hảo, chủ động sản xuất các phần cơ khí, tủ điện với 2 nhà máy, 3 phân xưởng. Trong quá trình thi công các công trình, Hawee M&E thực hiện quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế SIPO

BIM3-06