Dịch vụ M&E

Dịch vụ M&E

Bảo hành

16.12.2016

Hỗ trợ tại chỗ vận hành tòa nhà 

+ Chuyển giao công nghệ theo đúng cam kết hợp đồng 

+ Sắp xếp, bố trí nhân lực tại tòa nhà, trực tiếp hỗ trợ vận hành, đảm bảo hệ thống cơ điện hoạt động thống suốt

Xử lý sự cố tại hiện trường 

+ Ban phản ứng nhanh sẽ có mặt tại hiện trường để xử lý sự cố tròng vòng 30 phút kể từ khi nhận được yêu cầu từ phía khách hàng

Đảm bảo chất lượng dịch vụ tốt nhất 

+ Với 80 cán bộ kỹ thuật, cùng 3 xe chuyên dụng được trang bị đầy đủ thiết bị kỹ thuật được phân bổ tại trên 3 miền Bắc - Trung - Nam