DỰ ÁN

NHỮNG DỰ ÁN TIÊU BIỂU hawee

Golden Land

275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Nhà máy Sumitomo

Khu công nghiệp Tiên Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh