DỰ ÁN

Shilla Monogram Quảng Nam hawee

Tổng thầu/ chủ đầu tư: Thành Công E&C
Địa điểm: Phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
Hạng Mục thi công:
  • Hệ thống điện
  • Hệ thống cấp thoát nước
  • Hệ thống BMS
  • Hệ thống điều hòa thông gió
  • Hệ thống điện nhẹ
  • Hệ thống PCCC
Giá trị dự án: 500 tỷ VNĐ