Dự án

Shilla Monogram Quảng Nam hawee

Tổng thầu/Chủ đầu tư: Thành Công E&C
Địa điểm: Phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
Hạng mục thi công:
  • Hệ thống điện
  • Hệ thống cấp thoát nước
  • Hệ thống BMS
  • Hệ thống điều hòa thông gió
  • Hệ thống điện nhẹ
  • Hệ thống PCCC
Giá trị hợp đồng: 535 Tỷ VNĐ