Dự án

Dự án nổi bật hawee

Masteri Waterfront

Vinhomes Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội

Masteri Centrepoint

KĐT Vinhomes Grand Park, Long Thạnh Mỹ, Quận 9, TP Hồ Chí Minh