Dự án

Dự án nổi bật hawee

Golden Land

275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Nhà máy Sumitomo

Khu công nghiệp Tiên Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh