DỰ ÁN

Khu căn hộ rừng cọ - Ecopark hawee

Tổng thầu/ chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Việt Hưng (VIHAJICO)
Thời gian: 05/2011 - 04/2013
Địa điểm: Văn Giang, Hưng Yên
Hạng Mục thi công:
  • Hệ thống điện
  • Hệ thống cấp thoát nước
  • Hệ thống điều hòa thông gió
  • Hệ thống điện nhẹ
  • Hệ thống PCCC
  • Hệ thống Gas trung tâm
Giá trị dự án: 265 Tỷ VNĐ