Dự án

Khu phức hợp Sóng Việt hawee

Thời gian: 2024
Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh
Hạng mục thi công:

Hệ thống cơ điện