DỰ ÁN

Mon Central hawee

Tổng thầu/ chủ đầu tư: HD MON HOLDINGS
Địa điểm: Số 29 Láng Hạ, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội
Hạng Mục thi công:
  • Hệ thống điện 
  • Hệ thống cấp thoát nước