DỰ ÁN

Sun Grand City Hillside Residence hawee

Thời gian: 2021 - 2022
Địa điểm: Phú Quốc, Kiên Giang
Hạng Mục thi công:

Thi công lắp đặt hệ thống  điện – điện nhẹ

Thi công lắp đặt hệ thống HVAC

Thi công lắp đặt hệ thống cấp thoát nước

Giá trị dự án: 208.6 TỶ VND