Dự án

Trung tâm giao dịch Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) hawee

Thời gian: 2024
Địa điểm: Hà Nội
Hạng mục thi công:

Hệ thống cơ điện