DỰ ÁN

Trung tâm Tài chính dầu khí Đà Nẵng hawee

Tổng thầu/ chủ đầu tư: Tổng công ty Tài chính dầu khí Việt Nam
Thời gian: 09/2009 - 12/2010
Địa điểm: Đường 30-4, TP Đà Nẵng
Hạng Mục thi công:
  • Hệ thống điện
  • Hệ thống cấp thoát nước
Giá trị dự án: 11,6 Tỷ VNĐ