DỰ ÁN

Văn phòng Hồng Hà dầu khí hawee

Tổng thầu/ chủ đầu tư: Công ty CP xây dựng Hồng Hà Dầu khí
Thời gian: 11/2010 - 04/2011
Địa điểm: K3B, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội
Giá trị dự án: 8,2 Tỷ VNĐ