Tin mới nhất

Tin mới nhất

Đào tạo Công nghệ - Chương trình thiết thực được Hawee tích cực triển khai

24.08.2020

Với chiến lược đưa Hawee trở thành nhà thầu M&E công nghệ hàng đầu, chương trình Đào tạo Công nghệ tại Hawee đang được triển khai một cách sôi động với sự tham gia đông đảo và nhiệt tình của các CBNV Hawee.

Trong tháng 8, Hawee liên tiếp triển khai 02 khóa Đào tạo Công nghệ do chính các kỹ sư dày dặn kinh nghiệm tại Hawee trực tiếp đứng lớp. Đào tạo Công nghệ về Trung tâm dữ liệu (Data Center) được tổ chức vào ngày 08/08 do Kỹ sư Cao Thanh Giang – Trưởng nhóm thiết kế hướng dẫn. Đào tạo Công nghệ về Hệ thống Cơ điện Sân bay được tổ chức vào ngày 22/08 do anh Nguyễn Anh Hào - Kỹ sư nhóm Công nghệ thực hiện.

Tại buổi đào tạo đầu tiên của Chương trình Đào tạo Công nghệ, Tổng Giám đốc Dương Xuân Đệ tham dự và chia sẻ sự kỳ vọng, tin tưởng của anh đối với những thành quả sẽ đạt được sau các khóa đào tạo vô cùng thiết thực này.

Chương trình sẽ tiếp tục được triển khai với những nội dung đào tạo công nghệ cập nhật, hữu ích và cấp thiết cho các CBNV Hawee, nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu tham gia các dự án tầm cỡ quốc tế.

TGĐ Dương Xuân Đệ chia sẻ tại Buổi Đào tạo Công nghệ Data Center

Anh Cao Thanh Giang – Trưởng nhóm thiết kế trình bày bài giảng Data Center

 

Anh Nguyễn Anh Hào – Kỹ sư nhóm Công nghệ tại buổi đào tạo Công nghệ Hệ thống cơ điện sân bay

Đông đảo các thành viên Hawee tham dự khóa học Đào tạo Công nghệ