Lĩnh vực kinh doanh M&E

Lĩnh vực kinh doanh M&E

Hệ thống cấp thoát nước

18.12.2019

Hệ thống cấp thoát nước đóng vai trò cấp dẫn nước cho cả tòa nhà, thoát nước mưa, dẫn và xử lý nước thải sinh hoạt, thông gió cho đường ống dẫn và các thiết bị hệ thống. Hệ thống cấp thoát nước cũng hỗ trợ hệ thống phòng cháy chữa cháy thông qua cung cấp nước tới hệ thống bình phun.

Tuy nhiên, để quản lý được một trong những hệ thống liên quan đến nhu cầu thiết yếu của cuộc sống - nước, là nhiệm vụ không hề đơn giản. 

Mỗi dự án đều cần đến hệ thống này, nhưng một khi hệ thống thoát nước được thiết kế và cài đặt sai thì nó có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết cấu tòa nhà, gây ngập nước, gây mùi khó chịu và tình trạng kém vệ sinh. Hệ thống này đòi hỏi một nhà thầu có kinh nghiệm thi công. Và hệ thống cấp thoát nước là một trong những hệ thống chủ lực của Hawee. Đây là hệ thống đầu tiên mà Hawee sản xuất và cài đặt. Đến nay, chúng tôi đã triển khai thi công thêm nhiều hệ thống khác. 

Ngoài hệ thống cấp thoát nước, Hawee còn cung cấp hệ thống xử lý nước toàn diện với các thiết bị cần thiết để lọc nước và xử lý nước ô nhiễm khi ra khỏi tòa nhà, theo quy định của tổ chức WHO.