Lĩnh vực kinh doanh M&E

Lĩnh vực kinh doanh M&E

Hệ thống điện nhẹ

29.01.2019

Hệ thống điện nhẹ (ELV) là kết hợp của các thiết bị, dây dẫn sử dụng để trang bị cho việc truyền tải thông tin trong nội bộ, thông qua mạng nội bộ intranet, camera an ninh CCTV, các công nghệ thông minh, mạng điện thoại nội bộ, và internet

Công nghệ ngày càng phát triển, các tòa nhà của cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, bệnh viện, và các tổ chức khác cần đưa công nghệ vào sử dụng như một điều tất yếu. 

Hệ thống điện nhẹ (ELV) là kết hợp của các thiết bị, dây dẫn sử dụng để trang bị cho việc truyền tải thông tin trong nội bộ, thông qua mạng nội bộ intranet, camera an ninh CCTV, các công nghệ thông minh, mạng điện thoại nội bộ, và internet.

Chúng tôi có năng lực cung cấp một hệ thống điện nhẹ hoàn hảo cho dự án của bạn.