DỰ ÁN

Bệnh viện Đa khoa chất lượng cao tỉnh Thái Bình hawee

Tổng thầu/ chủ đầu tư: Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình
Thời gian: 19 tháng
Địa điểm: Số 530, đường Lý Bôn, phường Quang Trung, tỉnh Thái Bình
Hạng Mục thi công:

Cung cấp và lắp đặt:

- Hệ thống điện

- Hệ thống điện nhẹ

- Hệ thống cấp thoát nước

- Hệ thống điều hòa thông gió

Giá trị dự án: 112 tỷ đồng